Pages

Monday, March 13, 2017

IL-JUM INTERNAZZJONALI TAL-LINGWA MATERNA

IL-GĦAQDA POETI MALTIN TIEĦU SEHEM FIS-SERATA ‘IL-JUM INTERNAZZJONALI TAL-LINGWA MATERNA’ FIL-PALAZZ SAN ANTON – 1 ta’ Marzu 2017.

Nhar l-ewwel ta' Marzu 2017, l-Għaqda Poeti Maltin ħadet sehem flimkien ma' Għaqdiet oħra tal-Malti biex jiċċelebraw Il-Jum Internazzjonali tal-Lingwa Materna taħt il-Patroċinju tal-E.T. il-President ta' Malta, Marie Louis Coleiro Preca. Matul il-programm il-President tal-Għaqda, Jesmond Sharples u s-segretarju Josef Borg qraw żewġ poeżiji rispettivament - poeżija ta' Achille Mizzi - 'Il-Kelma Maltija' u poeżija ta' Anastasju Cuschieri - 'Lill-Ilsien Pajjiżi'. Is-serata saret fil-Palazz ta' San Anton u ntemmet bid-diskors tal-E.T. il-President ta' Malta, fejn tkellmet fuq l-importanza li jkomplu jinħolqu sinerġiji biex jitħeġġeġ l-għarfien tal-lingwa Maltija, s-sabiħ tagħha, is-sens ta' identita' u profondita' li tagħtina biex tassew turina aħna minn aħna.Monday, February 13, 2017

Għall-Jum San Valentino


KONKORS TA’ POEŻIJA GĦAT-TFAL U Ż-ŻGĦAŻAGĦ

Bħal kull sena, l-Għaqda Poeti Maltin qiegħda tniedi l-konkors tal-poeżija għall-istudenti. B’differenza minn snin preċedenti, din is-sena l-konkors se jkun maqsum f’żewġ kategoriji :

Kategorija A
Minn 10 sa 12/13-il sena (Year 6 – Form 2)
Kategorija B
Minn 13 sa 15/16-il sena (Form 3 – Form 5)

Il-Kummissjoni maħtura mill-kumitat ħejjiet dawn ir-regolamenti għal dan il-konkors.
1. L-istudenti parteċipanti jridu jkunu tal-età hawn fuq msemmija sal-għeluq tad-data tal-konkors u l-kategorija li ser jikkompetu fiha għandha tkun imniżżla qabel it-titlu tal-poeżija.
2. Il-poeżiji jistgħu jkunu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż u s-suġġett tal-poeżiji huwa liberu.
3. Kull konkorrent jista’ jissottometti mhux aktar minn tlitt poeżiji fuq karta A4 jew A5, il-karti jridu jkunu mitbugħa (‘printed’).
4. Kull konkorrent irid jibgħat tlitt kopji separati ta’ kull poeżija li ser idaħħal għall-konkors, f’dan l-indirizz :
Charles Mifsud 51, “Caris” Triq F Żahra, Birkirkara BKR 1782

5. Data tal-għeluq tkun nhar it-13 ta’ Marzu 2017
6. Kull konkorrent għandu jniżżel mal-poeżija :
a. Isem u kunjom (ta’ min ħa sehem jew f’isem min qed issir is-sottomissjoni)
b. Indirizz tad-dar (ta’ min ħa sehem jew f’isem min qed issir is-sottomissjoni)
c. Numru tat-telefown jew mobile (ta’ min ħa sehem jew f’isem min qed issir is-sottomissjoni)
d. Età (ta’ min ħa sehem jew f’isem min qed issir is-sottomissjoni)
e. Skola fejn jattendi
f. Kategorija li ser jipparteċipa fiha

7. Jingħataw tliet premjijiet għal kull kategorija, l-ewwel, it-tieni u t-tielet post. Jistgħu jingħataw premjijiet ukoll lil dawk li jissemmew b’ġieħ mill-ġurija.
8. Kull parteċipant jingħata ċertifikat/diploma tal-parteċipazjoni.
9. Data tal-premjazzjoni tkun mħabbra aktar ’il quddiem
10. Kull deċiżjoni tal-ġurija hi finali u inappellabli.

Wednesday, December 7, 2016

Tnedija tal-kotba ta’ Jesmond Sharples u Andrew Sciberras

Tnedija tal-kotba ta' Jesmond Sharples "Il-Qtar li Nħobb" u Andrew Sciberras "Il-Vjaġġ Poetiku" fir-Razzett tal-Markiż, il-Mosta - 22 ta' Novemberu 2016. Il-Professur Charles Briffa ta taħdita interessanti ta' kritika letterarja b'eżemplari minn dawn iż-żewġ xogħlijiet letterarji. Il-poeti Louis Briffa u Joel P. Galea qraw numru ta' poeżiji mill-ktieb ta' Andrew Sciberras u Jesmond Sharples qara poeżiji mill-ktieb tiegħu filwaqt li ta sfond ħafif għall-kitba ta' dawn ix-xogħlijiet. Il-programm kien imżewwaq b'mużika bil-kitarra minn Ray Ellul. Il-programm filwaqt li beda b'diskors ta' minn Andrew Sciberras Viċi-President tal-Għaqda Poeti Maltin u ngħalaq b'diskors mill-President Jesmond Sharples. L-awturi kellhom opportunità jaqsmu x-xogħol tagħhom ma' diversi awturi oħra wara li spiċċa l-programm. L-attività kella attendenza tajba ħafna u nkoraġġanti.Tnedija tal-ktieb “Fuq Din l-Art Ħelwa”

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru saret it-tnedija tal-ktieb “Fuq Din l-Art Ħelwa” ta’ Emmanuel Attard Cassar fil-Conference Room tal-Junior College. Il-ktieb fih poeżiji satiriċi li jinterpretaw aspetti tal-ħajja tagħna. Fis-serata mużiko-letterarja nqraw poeżiji mill-ktieb minn Sarah Crystal, Aaron Fenech, Michela Dalli u Myron Ellul. Ray Ellul interpreta biċċiet mużikali b’kitarra elettrika.

Patrick Sammut ippreżenta studju estensiv dwar il-ktieb u dwar l-awtur. 

Dawk preżenti ingħataw informazzjoni minn Fr. Marco Portelli dwar il-grupp filantropiku JC4Others li jagħti bosta għajnuniet lil dawk li huma fil-bżonn. Wara s-serata inġabret is-somma ta’ €60.90 għal JC4Others.

Fl-aħħar tas-serata sar diskors tal-għeluq minn Jesmond Sharples, president tal-Għaqda Poeti Maltin.

Dawk preżenti ingħataw ktieb li ġie ffirmat mill-awtur. Wara kien hemm bibita.Saturday, November 19, 2016

Tnedija - Emmanuel Attard Cassar

Emmanuel Attard Cassar "Fuq Din l-Art Ħelwa." Ġabra ta' poeżiji fi ktieb li sa jiġi il-Ġimgħa 25 ta' Novembru 2016 fil-Junior College, l-Imsida fis-6.30p.m. - Ktieb ta' poeżiji li jikxfu d-difetti u l-kontradizzjonijiet tagħna l-Maltin u wkoll tagħna l-bnedmin. Il-poeżiji huma konċiżi, satiriċi u bir-rima. Dan għandu jagħmel il-qari tagħhom esperjenza divertenti. Il-poeżiji huma aċċessibbli għal kulħadd għax jużaw il-vokabularju tal-Malti mitkellem bl-espressjonijiet (anki bl-Ingliż) u l-kliem fit-taħdit komuni.

Tuesday, November 15, 2016

IR-REBBIEĦA TAL-KONKORS TAL-POEŻIJA 'MONS' AMANTE BUONTEMPO'

Kif imħabbra nhar il-11 ta' Novembru 2016, fis-Sala Temi Zammit, Ċentru tal-Konferenzi, Dar il-Mediterran, Valletta huma:-

L-EWWEL PREMJU - Louis Briffa bil-poeżija 'Falco Peregrinus'
IT-TIENI PREMJU - Paul P. Borg bil-poeżija '...bini Ażil...'
IT-TIELET PREMJU - Louis Briffa bil-poeżija 'Storja Antika'

Is-serata infeħet mill-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Mark Camilleri li qal kelmtejn tal-bidu. Wara li ngħataw il-premijiet u nqraw il-poeziji rispettivi, is-serata ngħalqet b'diskors mill-President tal-Għaqda, is-Sur Jesmond Sharples. Il-kumitat tal-Għaqda tixtieq tirringrazzja lill-parteċipanti kollha li ħadu sehem bil-poeżiji tagħhom u jawguralhom suċċess fil-kitbiet tagħhom.


IR-REBBIEĦA TAL-KONKORS TAL-POEŻIJA 'MONS AMANTE BUONTEMPO'

Kif imħabbra nhar il-11 ta' Novembru 2016, fis-Sala Temi Zammit, Ċentru tal-Konferenzi, Dar il-Mediterran, Valletta huma:-

L-EWWEL PREMJU - Louis Briffa bil-poeżija 'Falco Peregrinus'
IT-TIENI PREMJU - Paul P. Borg bil-poeżija '...bini Ażil...'
IT-TIELET PREMJU - Louis Briffa bil-poeżija 'Storja Antika'

Is-serata infeħet mill-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Mark Camilleri li qal kelmtejn tal-bidu. Wara li ngħataw il-premijiet u nqraw il-poeziji rispettivi, is-serata ngħalqet b'diskors mill-President tal-Għaqda, is-Sur Jesmond Sharples. Il-kumitat tal-Għaqda tixtieq tirringrazzja lill-parteċipanti kollha li ħadu sehem bil-poeżiji tagħhom u jawguralhom suċċess fil-kitbiet tagħhom.

if imħabbra nhar il-11 ta' Novembru 2016, fis-Sala Temi Zammit, Ċentru tal-Konferenzi, Dar il-Mediterran, Valletta huma:-

Monday, November 7, 2016

Il-Premjazzjoni tal-konkors 2016

Il-Premjazzjoni tal-konkors annwali tal-poeżija 'Mons Amante Buontempo' li qed issir b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, sa ssir nhar il-Ġimgħa 11 ta' Novembru fis-Sala Temi Zammit f'Dar il-Mediterran, Valletta fis-7.00p.m.  Sa jingħataw 3 premijijet lil l-ewwel 3 poeziji rebbieħa.

Intom wkoll mistiedna biex min jogħġbu, wara s-serata tattendu għat-tnedija ta' numru ta' kotba ta' poeżiji mid-Dar tal-Pubblikazzjoni 'Horizons' fl-istess Sala u fis-7.30p.m.

Hi xi ħaġa sabiħa li numru ta' poeti membri tal-Għaqda Poeti Maltin ppubblikaw kotba ta' poezija u li t-tnedija tagħhom individwali  għanda titħabbar iktar 'il quddiem,  Dan hu xhieda ħajja ta' kemm il-poezija llum għada ħajja u tkompli tispira lin-nies.


Friday, October 28, 2016

Serata ta' Mużika u Poeżija f'Tas-Sliema

Flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Tas-Sliema, l-Għaqda Poeti Maltin ħadet sehem f'Serata ta' Mużika u Poeżija li l-Kunsill Lokali Sliema organizza f'Pjazza Sant'Anna, Tas-Sliema nhar il-15 t'Ottubru 2016 fil-5.00p.m. 

Fis-serata ħadu sehem is-Soċjetà Mużikali tal-Karmnu Balluta li esegwiet numru ta' biċċiet mużikali kemm klassiċi u kemm popolari taħt id-direzzjoni tas-surmast Michael Borg. Preżenta s-serata is-Sur Alex Pace Gouder. 

Diversi membri tal-GħPM qraw poeżiji minn tagħhhom fosthom is-Sur Ray Grech u s-Sur Anthony Vidal li huma t-tnejn minn Tas-Sliema. Il-Kunsill ippreżenta ċertifikat lill-Għaqda bħala rikonoxximent u tifkira tal-parteċipazzjoni, kif ukoll ċertifikati lil poeti kollha li ħadu sehem.


Tuesday, October 11, 2016

Aġġornament Kumitat

Il-Ħamis 6 ta' Ottubru 2016 saret l-ewwel Laqgħa tal-Kumitat il-ġdid fejn ġew maħtura il-karigi rimanenti. Il-kumitat komplut.:

Jesmond Sharples: President
Andrew Scibberras: Viċi President
Josef Borg: Segretarju
Charles Mifsud: Assistent Segretarju
Emanuel Attard Cassar: Kaxxier
Wayne Farrugia: Segretarju Internazzjonali
Jonathan Balzan: Ass. Segretarju Internazzjonali
Miriam Ellul: PRO
Josianne Azzopardi: Assistent PRO


Il-Kumitat il-ġdid jirringrazzja lill-membri tal-Kumitat 2015-2016 kollha, filwaqt li jsellem il-memorja ta' Charles Magro li serva fuq il-kumitat u lill-Għaqda għal numru ta' snin twal. Filwaqt li jirringrazzja lil dawk il-membri kollha li attendew għall-Laqgħa Ġenerali Straordinarja u nwegħidkom li flimkien mal-Kumitat il-ġdid (bħalma għamlu Presidenti u membri tal-Kumitati passati) sa naħdmu biex inkattru l-apprezzament u l-għarfien tal-poeżija Maltija u l-poeti Maltin u b'hekk inkomplu nwettqu l-viżjoni tal-fundaturi tal-Għaqda. Grazzi mill-ġdid.

Wednesday, October 5, 2016

Serata ta' Mużika u Poeżija f'Tas-Sliema

Il-Kunsill Lokali ta' Tas-Sliema stieden lill-Għaqda Poeti Maltin biex imsieħba tagħha jieħdu sehem f'Serata ta' Mużika u Poeżija li l-Kunsill Lokali Sliema qed jorganizza f'Pjazza Sant'Anna, Tas-Sliema nhar il-15 t'Ottubru 2016 fil-5.00p.m. 

Intom mistiedna taqraw poeżija jew tnejn f'din is-serata.  Peress li l-Kunsill irid ihejji l-programm tal-okkażjoni min hu interessat jiġi u jaqra poeżija u mistieden li jibgħatli t-titlu tal-poeżija/i li sa jaqra.  Napprezzaw li tagħmlu dan sa nhar il-Ġimgħa 7'Ottubru 2016.

il-Laqgħa Ġenerali Straodinarja

Għeżież membri,

Nhar is-Sibt li għadda saret il-Laqgħa Ġenerali Straodinarja li fiha fost affarijiet oħra saret l-elezzjoni tal-Kumitat il-Ġdid 2016-2018.  Fil-laqgħa tal-Kumitat għaddiet emenda fl-Istatut (peress li hu l-ħsieb li l-Għaqda Poeti Maltin tirreġistra bħala NGO biex tkun tista' tibbenefika minn fondi pubbliċi fost raġunijiet oħra) li l-Laqgħa Ġenerali Annwali ssir kull sentejn flok tliet snin.  Din l-emenda għaddiet.

Ġie ukoll elett il-Kumitat il-Ġdid għall-2016-2018.

Dawn huma:-

President:   Jesmond Sharples
Segretarju:  Josef Borg
Kaxxier:     Emanuel Attard Cassar.
Membri:     Miriam Ellul
                 Josianne Azzopardi
                Andrew Sciberras
                Charles Mifsud
                Jonathan Balzan
               Wayne Farrugia

Il-karigi l-oħra tal-kumitat sa jinħatru fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat li għad trid issir dalwaqt.

Nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-membri tal-Kumitat 2015-2016, partikularment lil Doris Chircop, lil Omar Seguna u Alfred Caruana Ruggier.  Nixtieq ukoll insellem il-memorja ta' Charles Magro li serva fuq il-kumitat u lill-Għaqda għal numru ta' snin twal.

Nixtieq ukoll ngħid grazzi lil dawk il-membri kollha li attendew għall-Laqgħa Ġenerali Straordinarja u nwegħidkom li flimkien mal-Kumitat il-ġdid (bħalma għamlu Presidenti u membri tal-Kumitati passati) sa naħdmu biex inkattru l-apprezzament u l-għarfien tal-poeżija Maltija u l-poeti Maltin u b'hekk inkomplu nwettqu l-viżjoni tal-fundaturi tal-Għaqda. Grazzi mill-ġdid.Jesmond Sharples

President